ពីស្តុង-ลูกสูบ ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำศัทพ์จากแฟนเพจของ Cambo-Zone เรา คำว่า ลูกสูบ

ភាសាខ្មែរ : ពីស្តុង
อ่านว่า : ปีซฺตง
แปลว่า : ลูกสูบ
អានថា : លូកស៊ូប
English : Piston

ឧទាហរណ៍ : ម៉ូតូខ្ញុំខូច ជាងប្រាប់ថាត្រូវដូរពីស្តុង។
อ่านว่า : អានត-อ่านต่อ

ច្រវាក់-โซ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ច្រវ៉ាក់
อ่านว่า : จรอ วะก์
แปลว่า : โซ่
អានថា : ស់ូ
ภาษาอังกฤษ : Chain

ตัวอย่าง : កង់ខ្ញុំធ្លាក់ច្រវ៉ាក់ញឹកណាស់។
อ่านว่า : ก็อง คฺญม ทฺเลียะก์ จรอ วะก์  ญึก น่ะฮ์
แปลว่า : จักรยานผมโซ่ตกบ่อยมาก
អានថា : ច័កក្រៈយ៉ាន ផ៎ុមស់ូតុកបយម៉ាក

*ចំណាំ ការប្រកបតួអក្សរក្នុងភាសាថៃមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹងភាសាខ្មែរមួយចំនួន។
ពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកការប្រកបដែលប្រើស្រៈ ะ

ភាសាខ្មែរ ចាក់ និង ចៈ អានដូចគ្នា
តែក្នុងភាសាថៃ จัก និង จะ អានខុសគ្នា
វាពិបាកនិងពន្យល់តាមរយៈការសរសេរ
សូមណែនាំឲ្យចូលទៅក្នុង translate.google.com
ហើយសរសេរ จะ និង จัก
กะ กัก
หะ หัก
ระ รัก
ហើយចុចឲ្យវាអានឲ្យស្ដាប់ ហើយព្យាយាមអានតាម

សូមអរគុណ

សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាំង
อ่านว่า : ซัง
แปลว่า : น้ำมันเบนซิน
អានថា : ណាមម៉ាន់បេនស៊ីន
ภาษาอังกฤษ : Gasoline

ตัวอย่าง : យាយគាត់អង្គុយលក់សាំងដបមុខផ្ទះគាត់។
อ่านว่า : เยียย ก็วด อ็องกุย โล๊ะก์ ซัง ดอบ มุข พเตี๊ยะ ก็วด
แปลว่า : ยายแกนั่งขายน้ำมันเบนซินหน้าบ้านแกเอง
អានថា : យ៉ាយគែណាំងខាយណាមម៉ាន់បេនស៊ីនណាបានគែអ៊េង

ច្រវ៉ាក់-โซ่ ภาษาเขมรวันละคำ

ច្រវ៉ាក់-โซ่

ច្រវ៉ាក់-โซ่

ภาษาเขมร : ច្រវ៉ាក់
อ่านว่า : จรอ วะก์
แปลว่า : โซ่
ภาษาอังกฤษ : Chain

ตัวอย่าง : ច្រវ៉ាក់ម៉ូតូនេះចាស់ហើយ ត្រូវផ្ដូរចេញ។
อ่านว่า : จรอ วะก์ โมโต นิ่ฮ์ จ๊ะฮ์ เฮิว์ย  โตรว พโด เจ็ย์ญ
แปลว่า : โซ่มอเตอร์ไซค์นี้เก่าแล้ว ต้องเปลี่ยนทิ้ง

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว

ภาษาเขมร : ភ្លើងស៊ីញ៉ូ
อ่านว่า : เพลิง ซี โญ
แปลว่า : ไฟเลี้ยว
ภาษาอังกฤษ : turn signal

ตัวอย่าง : មុននឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ ត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូផងណា
อ่านว่า : มุน เนิง บ็อด ชเวง บ็อด ซดำ  ตโรว เบิว์ก เพลิง ซี โญ พอง นา
แปลว่า : ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยน่ะ