ពីស្តុង-ลูกสูบ ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Rithy Ny

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำศัทพ์จากแฟนเพจของ Cambo-Zone เรา คำว่า ลูกสูบ ភាសាខ្មែរ : ពីស្តុង อ่านว่า : ปีซฺตง แปลว่า : ลูกสูบ អានថា : លូកស៊ូប English : Piston ឧទាហរណ៍ : ម៉ូតូខ្ញុំខូច ជាងប្រាប់ថាត្រូវដូរពីស្តុង។ อ่านว่า :

ច្រវាក់-โซ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ច្រវ៉ាក់ อ่านว่า : จรอ วะก์ แปลว่า : โซ่ អានថា : ស់ូ ภาษาอังกฤษ : Chain ตัวอย่าง : កង់ខ្ញុំធ្លាក់ច្រវ៉ាក់ញឹកណាស់។ อ่านว่า : ก็อง คฺญม ทฺเลียะก์ จรอ วะก์  ญึก น่ะฮ์ แปลว่า : จักรยานผมโซ่ตกบ่อยมาก អានថា : ច័កក្រៈយ៉ាន ផ៎ុមស់ូតុកបយម៉ាក *ចំណាំ ការប្រកបតួអក្សរក្នុងភាសាថៃមានភាពខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹងភាសាខ្មែរមួយចំនួន។ ពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកការប្រកបដែលប្រើស្រៈ ะ ភាសាខ្មែរ ចាក់ និង ចៈ អានដូចគ្នា តែក្នុងភាសាថៃ จัก និង จะ អានខុសគ្នា វាពិបាកនិងពន្យល់តាមរយៈការសរសេរ សូមណែនាំឲ្យចូលទៅក្នុង […]

សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : សាំង อ่านว่า : ซัง แปลว่า : น้ำมันเบนซิน អានថា : ណាមម៉ាន់បេនស៊ីន ภาษาอังกฤษ : Gasoline ตัวอย่าง : យាយគាត់អង្គុយលក់សាំងដបមុខផ្ទះគាត់។ อ่านว่า : เยียย ก็วด อ็องกุย โล๊ะก์ ซัง ดอบ มุข พเตี๊ยะ ก็วด แปลว่า : ยายแกนั่งขายน้ำมันเบนซินหน้าบ้านแกเอง អានថា : យ៉ាយគែណាំងខាយណាមម៉ាន់បេនស៊ីនណាបានគែអ៊េង

ច្រវ៉ាក់-โซ่ ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ច្រវ៉ាក់ อ่านว่า : จรอ วะก์ แปลว่า : โซ่ ภาษาอังกฤษ : Chain ตัวอย่าง : ច្រវ៉ាក់ម៉ូតូនេះចាស់ហើយ ត្រូវផ្ដូរចេញ។ อ่านว่า : จรอ วะก์ โมโต นิ่ฮ์ จ๊ะฮ์ เฮิว์ย  โตรว พโด เจ็ย์ญ แปลว่า : โซ่มอเตอร์ไซค์นี้เก่าแล้ว ต้องเปลี่ยนทิ้ง

ភ្លើងស៊ីញ៉ូ-ไฟเลี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ភ្លើងស៊ីញ៉ូ อ่านว่า : เพลิง ซี โญ แปลว่า : ไฟเลี้ยว ภาษาอังกฤษ : turn signal ตัวอย่าง : មុននឹងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំ ត្រូវបើកភ្លើងស៊ីញ៉ូផងណា อ่านว่า : มุน เนิง บ็อด ชเวง บ็อด ซดำ  ตโรว เบิว์ก เพลิง ซี โญ พอง นา แปลว่า : ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยน่ะ

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone