ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ឥដ្ឋការ៉ូ-กระเบื้องปูพื้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ឥដ្ឋការ៉ូ
อ่านว่า : เอิด กาโร
แปลว่า : กระเบื้องปูพื้น
ภาษาอังกฤษ : floor tiles

ตัวอย่าง : ជើងដែលជាន់លើឥដ្ឋការ៉ូនឹងជាជើងខ្ញុំ។
อ่านว่า :​ เจิง แดวล์ จ็วน เลอ เอิด กาโร เนิง เจีย เจิง คญม
แปลว่า : เท้าที่เหยียบบนกระเบื้องปูพื้นนั้นเป็นเท้าผมเอง

ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ផ្កាឈូកងូតទឹក-ฝักบัว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ផ្កាឈូកងូតទឹក
อ่านว่า : ผกา ชูก งูด ตึก
แปลว่า : ฝักบัวอาบน้ำ
ภาษาอังกฤษ : Shower

ตัวอย่าง : គេថាងូតទឹកដោយផ្កាឈូកនឹងមិនសូវខ្ជះខ្ជាយទឹក។
อ่านว่า : เก ทา งูด ตึก ดอว์ย ผกา ชูก เนิง เมิน โซว คเจี๊ยะ คเจียย เติก
แปลว่า : เขาบอกว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวจะไม่ค่อยเปลื่องน้ำ(ประหยัดน้ำกว่า)

គ្រែគេង-เตียงนอน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រែគេង, គ្រែដេក
อ่านว่า : แกรเกง, แกรเดก
แปลว่า : เตียงนอน
เตียงนอนภาษาอังกฤษ : Bed

ตัวอย่าง : ឃើញគ្រែគេងហើយងងុយគេងតែម្ដង។
อ่านว่า : เคิย์ญ แกร เกง เฮิว์ย โงงุย เกง แตย์ ม-ดอง
แปลว่า : เห็นที่นอนแล้วง่วงนอนเลย

ស្នួរហាលខោអាវ-ราวตากผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្នួរហាលខោអាវ
อ่านว่า : ซนัว ฮาว์ล คาวว์ อาว
แปลว่า : ราวตากผ้า
ภาษาอังกฤษ : Clotheshorse, Clothes Line

ตัวอย่าง : ទឹមទិញស្នួរខោអាវថ្មីមួយ។
อ่านว่า : ตึม ติย์ญ ซนัว คาวว์ อาว ทแม็ย มวย
แปลว่า : เพิ่งซื้อราวตากผ้าใหม่

ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ទូខោអាវ-ตู้เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទូខោអាវ
อ่านว่า : ตู คาวว์ อาว
แปลว่า : ตู้เสื้อผ้า
ภาษาอังกฤษ : Wardrobe

ตัวอย่าง : ទូខោអាវនេះពិតជាធំទួលាយមែន។
อ่านว่า : ตู คาวว์ อาว นื่ฮ์ เปิด เจีย ธม ตู เลียย แมน
แปลว่า : ตู้เสื้อผ้านี้ช่างกว้างใหญ่จริงๆ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តុអាហារ
อ่านว่า : ตก อา ฮา
แปลว่า : โต๊ะอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Dinning Table

ตัวอย่าง : ឈុតតុអាហារនេះថ្លៃប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : ชุด ตก อา ฮา นิ่ฮ์ ทไล ปน มาณ?
แปลว่า : ชุดโต๊ะอาหารนี้ราคาเท่าไหร่

គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

គ្រឿងសង្ហារឹម-เฟอร์นิเจอร์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : គ្រឿងសង្ហារឹម
อ่านว่า :​ เกรือง ซ็องฮา รึม
แปลว่า : เฟอร์นิเจอร์
ภาษาอังกฤษ : Furniture

ตัวอย่าง : គ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗ ច្រើនបែបណាស់។ តើអ្នកចង់បានបែបណា?
อ่านว่า : เกรือง ซ็องฮา รึม พเซงๆ จเริว์น แบบ น่ะฮ์  เติว์ เนียะก์ จ็อง บาน แบย์บ น๊า?
แปลว่า : เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หลายแบบมาก  ตุณอยากได้แบบไหน?