ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ទឹកក្រូច
อ่านว่า : ปัว ตึก กโรย์จ
แปลว่า : สีส้ม
អានថា : ស៊ីសុំ
ภาษาอังกฤษ : Orange

ตัวอย่าง : អំពូលភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចអត់សូវមានសត្វល្អិតដូចអំពូលពណ៌សទេ។
อ่านว่า : อ็อม ปูว์ล เพลิง ปัว ตึก กโรย์จ อ็อด โซวเมียน สัด ละเอิด โดย์จ อ็อมปูว์ล ปัว ซอ เต
แปลว่า : หลอดไฟสีส้มไม่ค่อยมีแมลงเหมือนหลอดสีขาวหรอก

ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខ្មៅ-สีดำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ខ្មៅ
อ่านว่า : ปัว คฺเมา
แปลว่า : สีดำ
អានថា : ស៊ីដាំ
ภาษาอังกฤษ : Black

ตัวอย่าง : កុំចិត្តខ្មៅពេកមើល!
อ่านว่า : กม เจิด คฺเมา เปก เมิ๊ล์
แปลว่า : อย่าใจดำมากดิ
អានថា : យ៉ាចៃដាំម៉ាកឌិ

ពណ៌ប្រផេះ-สีเทา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ប្រផេះ-สีเทา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ប្រផេះ-สีเทา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ប្រផេះ
อ่านว่า : ปัว ปรอ เพะฮ์
แปลว่า : สีเทา
អានថា : ស៊ីថៅវ៍
ภาษาอังกฤษ : Gray

ตัวอย่าง : ខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទថ្មីពណ៌ប្រផេះ។
อ่านว่า : คญม ติงญ์ ตูระสับ ทแม็ย ปัว ปรอเพะฮ์
แปลว่า : ผมซื้อโทรศัพท์ใหม่สีเทา
អានថា : ផ៎ុមសឺថូរៈស័ព្ទម៉ៃស៊ីថៅវ៍

ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ក្រហម-สีแดง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ក្រហម
อ่านว่า : ปัวร์ กรอ ฮอม
แปลว่า : สีแดง
អានថា : ស៊ីឌែង
ภาษาอังกฤษ : Red

ตัวอย่าง : ពណ៌ក្រហមដំណាងឲ្យភាពអង់អាចក្លាហាន។
อ่านว่า : ปัวร์ กรอฮอม ด็อมนาง ออย เพียบ อ็อง อากจ์ กลาฮาน
แปลว่า : สีแดงหมายถึงความกล้า
អានថា : ស៊ីឌែងម៉ាយធឹងខ្វាមក្លា

ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌បៃតង
อ่านว่า : ปัว์ ใบตอง
แปลว่า : สีเขียว
អានថា : ស៊ីខៀវ
ภาษาอังกฤษ : Green

ตัวอย่าง : ស្លឹកឈើភាគច្រើនមានពណ៌បៃតង។
อ่านว่า : สเลิกเชอ เพียะก์ จเริว์น เมียน ปัวร์ ใบตอง
แปลว่า : ใบไม้ส่วนมากมีสีเขียว
អានថា : បៃម៉ាយសួ់នម៉ាកមីស៊ីខៀវ

ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ខៀវ-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ខៀវ
อ่านว่า : ปัว เคียว
แปลว่า : สีน้ำเิน
អានថា : ស៊ីណាមងើន
ภาษาอังกฤษ : Blue

ตัวอย่าง : កៅអីក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំពណ៌ខៀវទាំងអស់។
อ่านว่า : เกาแอ็ย กนง บ็อนตบ ทเวอ กา โรเบาะฮ์ คญม ปัว เคียว เตียง เอาะฮ์
แปลว่า : เก้าอี้ในห้องทำงานผมสีน้ำเงินทั้งหมด
អានថា : កាវ់អ៊ី ណៃហង់ថាំង៉ានផ៎ុមស៊ីណាមងើនមត់លើយ

ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌លឿង-สีเหลือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌លឿង
อ่านว่า : ปัวร เลือง
แปลว่า : สีเหลือง
អានថា : ស៊ីល៎ឿង
ภาษาอังกฤษ : Yellow

ตัวอย่าง : ខែធ្នូជាខែកំណើតរបស់ស្ដេចថៃ គេនាំគ្នាពាក់អាវលឿងដើម្បីថ្វាយព្រះពរ។
อ่านว่า : แคย์ ธนู เจีย แคย์ ก็อม เนิว์ด โรเบาะฮ์ สเดกจ์ ไทย  เก น็วม คเนีย เปียะ อาว เลือง เดิวม์แบ็ย ทวาย ปเรียะ โปร์
แปลว่า : เดือนธันวาเป็นเดือนเกิดของพระเจ้าอยู่หัว พวกเขาพากันใส่เสื้อสีเหลือเพื่อถวายพระพร
អានថា : ដឿនថាន់វ៉ាប៉េនដឿនគើតខ៎ងផ្រៈចៅយូហួ ផូកខ៎ាវផាកាន់ស់ៃសឿស៊ីល៎ឿងផឿថ្វ៎ាយផ្រៈផន

ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ពណ៌ត្នោត-สีน้ำตาล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ពណ៌ត្នោត
อ่านว่า : ปัว ตนาว์ด
แปลว่า : สีน้ำตาล
អានថា : ស៊ីណាមតាន
ภาษาอังกฤษ : Brown

ตัวอย่าง : តុធ្វើការរបស់ខ្ញុំពណ៌ត្នោត។
อ่านว่า : ตก(หรือโตะ) ทเวอ กา โรเบาะฮ์ คญม ปัว ตนาว์ด
แปลว่า : โต๊ะทำงานผมสีน้ำตาล
អានថា : តុថាំង៉ានផុមស៊ីណាមតាន

ពណ៌ផ្ទៃមេឃ-สีฟ้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

image

ภาษาเขมร : ពណ៌ផ្ទៃមេឃ
อ่านว่า : ปัว พเตย เมฆ
แปลว่า : สีฟ้า
អានថា : ស៊ីហ្វា
ภาษาอังกฤษ : Sky blue

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្ទៃមេឃណាស់។
อ่านว่า : คญม โจวล์เจิด ปัว พเตย เมฆ น่ะฮ์
แปลว่า : ฉันชอบสีฟ้ามาก
អានថា : ឆាន់ឆបស៊ីហ្វាមាក

ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ខៀវស្រងាត់-เขียวชอุ่ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខៀវស្រងាត់, ที่แท้ต้องใช้คำว่า បៃតងស្រងាត់
อ่านว่า : เคียว ซรอ งัด, ใบตอง ซรอ งัด
แปลว่า : เขียวชอุ่ม
ภาษาอังกฤษ : Lush, verdant

ตัวอย่าง : មើលចំកាតែព៌ណខៀវស្រងាត់។
อ่านว่า : เมิวล์ จ็อม กา แตย์ ปัวร์ เคียว ซรอ งัด
แปลว่า : ดูไร่ชาสีเขียวชอุ่ม

ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง

ពណ៌ស្វាយ-สีม่วง

ภาษาเขมร : ពណ៌ស្វាយ
อ่านว่า : ปัวร์ ซวาย
แปลว่า : สีม่วง
ภาษาอังกฤษ : Violet

ตัวอย่าง : អ្នកណាស្គាល់ផ្កាពណ៌ស្វាយនេះទេ? គេហៅផ្កាអ្វី?
อ่านว่า : เนียะก์ นา ซก็วล ผกา ปัวร์ ซวาย นิ่ฮ์ เต๊? เก เอา ผกา อแว็ย?
แปลว่า : ใครรู้จักดอกสีม่วงนี้ไหม เขาเรียกว่าดอกอะไร?

ពណ៌មាស-สีทอง ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌មាស-สีทอง

ពណ៌មាស-สีทอง

ภาษาเขมร : ពណ៌មាស ឬ ពណ៌ទឹកមាស
อ่านว่า : ปัวร์ เมียะฮ์  หรือ ปัวร์ ตึก เมียะฮ์
แปลว่า : สีทอง
ภาษาอังกฤษ : Golden

ตัวอย่าง : ឃើញត្រីពណ៌មាសហើយចុច Like សូមឲ្យសំណាងល្អព្រឹកនេះ។
อ่านว่า : เคิย์ญ ตแร็ย ปัวร์ เมียะฮ์ เฮิว์ย โจ๊จ Like โซม โอว์ย ซ็อม นาง ล-ออ ปรึก นิ่ฮ์
แปลว่า : เห็นปลาสีทองแล้วกดไลค์ขอให้โชคดีเช้านี้

ក្រហម-แดง ภาษาเขมรวันละคำ

ក្រហម-แดง

ក្រហម-แดง

ภาษาเขมร : ពណ៌ក្រហម
อ่านว่า : ปัวร์ กรอ ฮอม
แปลว่า : สีแดง
ภาษาอังกฤษ : Red

ตัวอย่าง : នេះគេហៅថាចេកក្រហម។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เก เฮา ทา เจก กรอ ฮอม
แปลว่า :  นี่เขาเรียกว่ากล้วยแดง

ពណ៌បៃតង-สีเขียว ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌បៃតង-สีเขียว

ពណ៌បៃតង-สีเขียว

ภาษาเขมร : ពណ៌បៃតង
อ่านว่า : ปัวร์ ใบ ตอง
แปลว่า : สี เขียว
ภาษาอังกฤษ : Green

ตัวอย่าง : ធម្មជាតិពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតមែនទែន។
อ่านว่า : ธ็วม มะ เจียด ปัวร์ ใบ ตอง ซเราะฮ์ ซ-อาด แมน แตน
แปลว่า : ธรรมชาติสีเขียวสดสวยจริงๆ

ខ្មៅ-ดำ ภาษาเขมรวันละคำ

ខ្មៅ-ดำ

ខ្មៅ-ดำ

ภาษาเขมร : ខ្មៅ
อ่านว่า : คเมา
แปลว่า : ดำ
ภาษาอังกฤษ : Black

ตัวอย่าง : កុឡាបខ្មៅស្អាតទេ?
อ่านว่า : โกะ หลาบ คเมา ซ-อาด เต๊?
แปลว่า : กุหลาบดำสวยไหม?

ស-ขาว ภาษาเขมรวันละคำ

ស-ขาว

ស-ขาว

ภาษาเขมร : ស
อ่านว่า : ซอ
แปลว่า : ขาว
ภาษาอังกฤษ : White

ตัวอย่าง : នណាដែលឃើញក្រពើសអត់?
อ่านว่า : โน นา แดว์ล เคิย์ญ กรอ เปอ ซอ อ๊อด?
แปลว่า : ใครเคยเห็นจรเข้ขาวไหม

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม

ពណ៌ទឹកក្រូច-สีส้ม

ภาษาเขมร : ពណ៌ទឹកក្រូច
อ่านว่า : ปัวร์ เติก กโรย์จ
แปลว่า : สีส้ม
ภาษาอังกฤษ : Orange

ตัวอย่าง : ការ៉ុតទាំងអស់សុទ្ធតែពណ៌ទឹកក្រូច។
อ่านว่า : กา รด เตียง เอ๊าะห์ ซด แตย์ ปัว์ เติก กโรย์จ
แปลว่า : แครอททั้งหมดล้วนแต่สีส้ม

ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู ภาษาเขมรวันละคำ

ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู

ពណ៌ផ្កាឈូក-สีชมพู

ภาษาเขมร : ពណ៌ផ្កាឈូក ឬ ពណ៌ស៊ីជំពូ
อ่านว่า : ปัวร์ ผกา ชูก หรือ ปัว์ ซี จ็ม ปู
แปลว่า : สีชมพู
ภาษาอังกฤษ : Pink

ตัวอย่าง : ស្រីៗភាគច្រើនចូលចិត្តពណ៌ស៊ីជំពូ។
อ่านว่า : ซแร็ยๆ เพียะก์ จเริว์น โจว์ล เจิด ปัวร์ ซี จ็ม ปู
แปลว่า : สาว ๆ ส่วนมากชอบสีชมพู