ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ការ៉េម อ่านว่า : กาเรม แปลว่า : ไอติม អានថា : អៃទីម ภาษาอังกฤษ : Ice-cream ตัวอย่าง : ម្សិលម៉ិញបាយថ្ងៃត្រង់ហើយ ញ៉ាំការ៉េមមួយចានទៀត។ อ่านว่า : มเซ็วล์ เม็งญ์  บาย ทไง ตร็อง เฮิว์ย  ญำกาเรมมวยจานเตียด แปลว่า : เมื่อวาน ข้าวเที่ยงเสร็จ กินไอติมอีกหนึ่งถ้วย អានថា : ម់ឿវ៉ាន ខ់ាវធ់ៀងសេត គីនអៃទីមអ៊ីកនឹងធ់ួយ

ទឹកផ្លែឈើ-น้ำผลไม้ ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកផ្លែឈើ อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ แปลว่า : น้ำผลไม้ ภาษาอังกฤษ : Fruit juice ตัวอย่าง : ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើពីធម្មជាតិមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាព។ อ่านว่า : ตึก พแลย์ เชอ ปี ธ็วมมะเจียด เมียน ปรอ ยอยจ์ ซ็อมหรับ ซกคะเพียบ แปลว่า : น้ำผลไม้จากธรรมชาติมีประโยชน์สำหรังสุขภาพ

ទឹកឃ្មុំ-น้ำผึ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកឃ្មុំ อ่านว่า : ตึก คมม แปลว่า : น้ำผึ้ง ภาษาอังกฤษ : Honey ตัวอย่าง : ខ្ញុំទើបទិញទឹកឃ្មុំមួយលិត្រទុកញ៉ាំជាមួយនំប៉័ង។ อ่านว่า : คญม เติบ ติงญ์ ตึก คมม มวย ลิตร ตุก ญำ เจียมวย นม ปัง แปลว่า : ฉันพึ่งซื้อน้ำผึ้งหนึ่งลิตรไว้กินกับขนมปัง

ទឹកដោះគោ-นม ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកដោះគោ อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก (นมวัว แต่จริงแล้วคือเหมารวมนมทุกอย่างครับ) แปลว่า : นม ภาษาอังกฤษ : Milk ตัวอย่าง : ទឹកដោះគោមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពណាស។ อ่านว่า : ตึก เด๊าะฮ์ โก เมียน ปรอ ยอย์จ ซ็อม รับ ซกคะเพียบ น่ะฮ์ แปลว่า : นมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาก

ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកក្រឡុក อ่านว่า : ตึก กรอ ลก แปลว่า : น้ำปั่น ภาษาอังกฤษ : Fruit shake ตัวอย่าง : តាមយោបល់អ្នក តើទឹកក្រឡុកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ? อ่านว่า : ตาม โย ล็อวล์ เนียะ  เติว์ ตึก กรอ ลก อแว็ย แดวล์ เนียะ โจวล์ เจิด เจียง เก๊? แปลว่า : ตามความคิดคุณ น้ำปั่นอะไรที่คุณชอบที่สุด

ទឹកក្រូច-น้ำส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកក្រូច อ่านว่า : ตึก กโร็ย์จ แปลว่า : น้ำส้ม ภาษาอังกฤษ : Orange juice ตัวอย่าง : ម៉ោះបងប្អូន! មកញ៉ាំទឹកក្រូចត្រជាក់ៗ ម្នាក់មួយកែវសិនល្អទេ? อ่านว่า : ม๊อฮ์ บอง บโอ้น!  โหมก ญำ ตึก กโร๊ย์จ ตรอเจียะๆ มเนียะ มวย แกว เสิน ละออ เต๊? แปลว่า : ม่ะพี่น้อง  มากินน้ำส้มเย็นๆคนละแก้วก่อนดีไหม?

កូកាកូឡា-โค้ก ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : កូកាកូឡា ឬ កូកា อ่านว่า : โกกาโกลา หรือ โกกา แปลว่า : โค้ก  ภาษาอังกฤษ : Coke ตัวอย่าง : អាកាសធាតុក្ដៅអញ្ចឹង បើបានទឹកកូកាត្រជាក់ៗមួយកែវ ពិតជាពិសេសណាស់។ อ่านว่า : อาก๊ะสะเทียด กเดา อังญ์ เจิ๊ง  เบอว์ บาน ตึกโกกา ตรอเจี๊ยะๆ มวย แกว  เปิ่ด เจีย ปิเซ๊ะฮ์ น่ะฮ์ แปลว่า : อากาศร้อยอย่างงี้ ถ้าได้โค้กเย็นๆสักแก้ว จะดีมากเลย

ទឹកបរិសុទ្ធ-น้ำเปล่า ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ទឹកបរិសុទ្ធ อ่านว่า : ตึก บอ ริ สด แปลว่า : น้ำเปล่า ภาษาอังกฤษ : Pure water ตัวอย่าง : អ្នកលក់! យកទឹកសុទ្ធពីរដប។ อ่านว่า : เนียะก์ โล๊ะ  โหย็ก ตึก สด ปี ดอบ แปลว่า : แม้ค้าค่ะ/คับ เอาน้ำเปล่าสองขวด

កាហ្វេ-กาแฟ ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : កាហ្វេ อ่านว่า : กาเฟ แปลว่า : กาแฟ ภาษาอังกฤษ : Coffee ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេរាល់ព្រឹក។ อ่านว่า : คญม ญำ กา เฟ ร็วล ปเริก แปลว่า : ฉันกินกาแฟทุกเช้า

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone