លីប-เฟือง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : លីបកង់ อ่านว่า : หลีบ ก็อง แปลว่า : เฟืองจักรยาน អានថា : ហ្វឿង ចក្រយ៉ាន ตัวอย่าง : នៅផ្ទះខ្ញុំមានលក់លីបកង់។ อ่านว่า : เนิว พะเตียะฮ์ คญม เมียน ลัวะ ลีบ ก็อง แปลว่า : ที่บ้านผมมีเฟืองจักรยานขาย អានថា : ធី បា់ន ភ៎ម់ មី ហ្វឿង ចក្រយ៉ាន ខ៎ាយ By : Admin Ny Rithy

រថភ្លើង-รถไฟ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : រថភ្លើង อ่านว่า : รถเพิง แปลว่า : รถไฟ អានថា : រថហ្វៃ ภาษาอังกฤษ : Train ตัวอย่าง : ខ្ញុំជិះរថភ្លើងពីប៊ុរីរ៉័ម្យទៅបាងកកយូរៗម្ដង។ อ่านว่า : คญ จิฮ์ รถเพลิง ปี บุรีรัมย์ โตว บางกอก ยูๆ มะดอง แปลว่า : ผมนั่งรถไฟจากบุรีรัมย์ไปกรุงเทพนานๆครั้ง អានថា : ផ៎ុមណាំងរថហ្វៃចាកប៊ុរីរ័ម្យប៉ៃគ្រុងថេបណានៗខ្រាំង

ឧទ្ធម្ភាគចក្រ-เฮลิคอปเตอร์ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ឧទ្ធម្ភាកចក្រ อ่านว่า : อุ ท็อม เพียะ กะ จะก์ แปลว่า : เอลิคอปเตอร์ អានថា : ហេលិខប់ទ័រ ภาษาอังกฤษ : Helicopter ตัวอย่าง : កាលពីក្មេងខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកបើកឧទ្ធម្ភាគចក្រ อ่านว่า : กาว์ล ปี กเมง คญม จ็อง กลาย เจีย เนียะก์ เบิว์ก อุท็อมเพียะกะจะก์ แปลว่า : เมื่อสมัยเด็กผมอยากกลายเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์ អានថា : មឿសម័យដិក ផុំយ៉ាកក្លាយប៉ិនឃន់ខាប់ហេលិខប់ទ័រ

ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ត្រឡោក อ่านว่า : ตรอ ลอก แปลว่า : กะลา អានថា : កៈឡា ภาษาอังกฤษ : Coconut shell ตัวอย่าง : អ្នកណាគេដុតត្រឡោកដូងឈ្ងុយដល់ហើយ!!! อ่านว่า : เนียะนาเก ดด ตรอ หลอก โดง ชงุย ด็อว์ล เฮิว์ย แปลว่า : ใครเผากะลามะพร้าวกลิ่นหอมจังเลย អានថា : ខ្រៃផ៎ៅ កៈឡាមៈផ្រាវ គ្លិន ហម ចាំង លើយ

កប៉ាល់-เรือ(ใหญ่) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : កប៉ាស់ อ่านว่า : กะปัลว์ แปลว่า : เรือใหญ่ អានថា : រឿយ៉ៃ ภาษาอังกฤษ : Ship ตัวอย่าง : តើអ្នកធ្លាប់ជិះកប៉ាល់ទេ? อ่านว่า : เติว เนียะก์ ทล็วบ จิฮ์ กะปัลว์ เต๊? แปลว่า : คุณเคยนั่งเรือใหญ่ไหม អានថា : ឃុនឃើយណាំងរឿយ៉ៃម៉ៃ?

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone