ผักกูก ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ผักกูด ภาษาเขมร ដើមបាក់គូទ/เดิมบักกูด/ ต้นตูดหัก(งอน) , បន្លែបាក់គូទ/บ็อดแลบักกูด/ผักตูดงอน ภาษาอังกฤษ៖ Pako Fern , Small vegetable fern , Vegetable Fern . ផ្នែកប្រើប្រាស់ : ត្រួយ( អាចពិសាជាអន្លក់ ឬក៌បន្លែសម្រាប់ស្ល ) ។ ++ គុណសម្បត្តិ ជួយទ្រទ្រង់រាងកាយ ជួយកែគ្រុនក្ដៅ ជួយកាត់បន្ថយកូលេសស្តេរ៉ូល ជួយបម្រុងលោហិត កែកង្វះឈាមស ជំនួយភ្នែក ជួយការពាររោគរាគសីុធ្មេញ ជួយសម្រួលបស្សាវះ ។ +++ គុណវិបត្តិ មិនត្រូវពិសារឆៅ ឬឆ្អិនមិនល្អនោះទេ វាអាចធ្វើឲ្យរលាកតម្រងនោម ឬរមាស់បានគួរតែចម្អិនឲ្យបានឆ្អិនល្អចាំពិសា ។

ស្នៀតពោត-ข้าวโพดอ่อน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า ស្នៀតពោត ออกเสียงว่า เซฺนียด โปด ไปฟังการเสนอข่าวสั้นเป็นตัวอย่างครับ

កំពីងពួយ-แพงพวย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร: កំពីងពួយ อ่านว่า: ก็อมปีงปวย แปลว่า: แพงพวย អានថា: ភែងភួយ ตัวอย่าง: មានអ្នកណាស្គាល់ទេថាដើមនេះគេហៅដើមអកំពីងពួយមែនទេ? อ่านว่า:

ភ្លៅកង្កែប-ผักชีล้อม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ភ្លៅកង្កែប อ่านว่า : เภลิว ก็องแกบ (ภาษาพูด อ็องแกบ) แปลว่า :< --more--> ผักชีล้อม (แปลตรงๆว่า น่องหรือขากบ) អានថា : ផាក់ឈីឡម ภาษาอังกฤษ : Water dropwort ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំបញ្ចុកដាក់ភ្លៅកង្កែប។ อ่านว่า : มะ คญม โจลเจิด ญำ นม บังจก ดะ เภลิว ก็องแกบ แปลว่า : แม่ผมชอบกินขนมจีนใส่ผักชีล้อม អានថា : មែ់ ភ៎ម់ ឆប គីន់ ខះនំជីន សៃ ផាក់ឈីឡម ฟังเสียง : […]

ផ្ទី-ผักขม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ផ្ទី อ่านว่า : พฺตี แปลว่า : ผักขม หรือ ผักโขม អានថា : ផៈក៍ ឃ៎ម់ ឬ៎ ផៈក៍ឃោម ภาษาอังกฤษ : Amaranthus lividus  ตัวอย่าง : ផ្ទីប៉ូវឈាម។ อ่านว่า :

ប៉េងប៉ោះ-มะเขือเทศ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ប៉េងប៉ោះ ในรูปเขียนผิดน่ะครับ อ่านว่า : เปงเป๊าะฮ์ แปลว่า : มะเขือเทศ អានថា : ម៉ៈខ៎ឿថេត ภาษาอังกฤษ : Tomato ตัวอย่าง : ឯងទិញប៉េងប៉ោះពីណាបានថោកម្លេះ? อ่านว่า : แอย์ง ติงญ์ เปงเป๊าะฮ์ ปีนา บาน ทาวก์ มฺและฮ์ แปลว่า : เองซื้อมะเขือเทศที่ไหนได้ถูกแท้ អានថា : អេងសឺម៉ៈខ៎ឿថេតធីណ៎ៃដ់ាយធូកធ់ែ

ត្រប់-มะเขือ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ត្រប់ อ่านว่า : ตร็อบ แปลว่า : มะเขือ អានថា : ម៉ៈខ៎ឿ ภาษาอังกฤษ : Eggplant ตัวอย่าง : អ្នកលក់ត្រប់ព្រឹកម៉ិញក្មេងហើយស្អាតដល់ហើយ។ อ่านว่า : เนียะ โละ ตร็อบ ปรึก เม็งญ์ กฺเมง เฮิว์ย ซฺอาด ด็อว์ล เฮิ๊ว์ย แปลว่า : คนขายมะเขือเมื่อเช้าสาวและสวยจังเลย អានថា : ឃន់ខ៎ាយម៉ៈខ៎ឿម់ឿឆ់ាវស៎ាវ ឡែៈស៎ួយចាំងលើយ

ស្ពៃបូកគោ-ผักกาดขาว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ស្ពៃបូកគោ อ่านว่า : ซฺเปย โบก โก แปลว่า : ผักกาดขาว អានថា : ផ័កកាតខ៎ាវ ภาษาอังกฤษ : Chinese Cabbage ตัวอย่าง : ខ្ញុំទៅផ្សារថ្ងៃនេះបានស្ពៃបូកគោមួយគីឡូ។ อ่านว่า : คญม โตว พฺซา ทฺไง นิ่ฮ์ บาน ซฺเปย โบก โก มวย กีโล แปลว่า : ฉันไปตลาดวันนี้ได้ผักกาดขาวหนึ่งกีโล អានថា : ឆ៎ាន់ប៉ៃតៈឡាតវ៉ាន់នីដ់ាយផ័កកាតខ៎ាវនឹងគីឡូ

ខ្ទឹមស-กระเทียม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ខ្ទឹមស อ่านว่า : คฺตึม ซอ แปลว่า : กระเทียม អានថា : ក្រៈធាម ภาษาอังกฤษ : Garlic ตัวอย่าง : បង! ហុចខ្ទឹមសឲ្យខ្ញុំបន្តិច។ อ่านว่า : บ๊อง! ฮกจ์ คฺตึม ซอ ออย คญม บ็อน เต๊กจ์ แปลว่า : พี่ค่ะ ยื่น(ส่ง)กระเทียมให้ฉันหน่อย អានថា : ភីខះ យឺន(ស៊ង់)ក្រៈធាមហ់ៃឆាន់ណយ

ត្រសក់-แตงกวา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ត្រសក់ อ่านว่า : ตรอ เซาะ แปลว่า : แตงกวา អានថា : ទែងក្វា ภาษาอังกฤษ : cucumber ตัวอย่าง : នៅប្រទេសថៃមិនហូបជ្រក់ត្រសក់ទេ។ อ่านว่า : เนิว ปรอเตะอ์ไทย เมิน โฮบ จโระ ตรอ เซาะ เต แปลว่า : ที่เมืองไทยไม่กินแตงกวาดองเลย អានថា : ធីមឿងថៃម៉ៃគីន់ទែងក្វាដងលើយ

ពពាយ-ถั่วพู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ពពាយ อ่านว่า : โปเปียย แปลว่า : ถั่วพู អានថា : ធួភូ ภาษาอังกฤษ : Winged Bean ตัวอย่าง : ធ្លាប់ញ៉ាំឆាពពាយជាមួយសាច់កង្កែប ឆ្ងាញ់ណាស់។ อ่านว่า : ทล็วบ ญำ ชา โปเปียย เจียมวย ซักจ์ ก็องแกย์บ  ชงังญ์ น่ะฮ์ แปลว่า : เคยกินผัดถั่วพูกับเนื้อกบ อร่อยมาก អានថា : ឃើយគីនផាត់ធួភូកាប់នឿកុប អៈរ៉យម៉ាក

ផ្កាកំប្លោក-ดอกผักตบชวา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ផ្កាកំប្លោក อ่านว่า : ผกา ก็อม พลอก แปลว่า : ดอกผักตบชวา អានថា : ដកផាក់តុបឆៈវ៉ា ภาษาอังกฤษ : water hyacinth ตัวอย่าง : បងៗ ជួយទិញផ្កាកំប្លោកខ្ញុំមួយបាច់ទៅ อ่านว่า : บองๆ จวย ติงญ์ ผกา ก็อม พลอก คญม มวย บักจ์ เติว แปลว่า : พี่ๆ ช่วยซื้อดอกผักตบชวาผมสักกำนะคับ អានថា : ភី់ៗ ឆ់ួយសឺដកផាក់តុបឆៈវ៉ាផុ៎ុមស័កកាំណៈខាប់

ននោងសាញ-บวบยาว ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ននោងសាញ อ่านว่า : โนโนง ซาย์ญ แปลว่า : บวบยาว, บวบงู, บวบหอม ภาษาอังกฤษ : Smooth Loofah ตัวอย่าง : ននោងសាញឆាជាមួយពងទាឆ្ងាញ់ណាស់។ อ่านว่า : โนโนง ซาย์ญ ชา เจียมวย โปง เตีย ชงังญ์ น่ะ แปลว่า : บวบยาวผัดกับไข่อร่อยมาก

รวมผักและผลไม้ในภาษาเขมร พร้อมคำอ่าน

Rithy Ny

คำว่า ผัก ในภาษาเขมรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1 ผักปรุงอาหาร คือ បន្លែ “บ็อนแลย์” 2 ผักจิ้ม คือ អន្លក់”อ็อนลัวะ หรือ อ็อนโละ” 3 ผักแนมหรือผักแกล้ม คือ ល្បោយ “ละบอว์ย” បន្លែ บ็อนแลย์ ผัก ស្ពៃ ซเป็ย – ผักกาด ស្ពៃស ซเป็ย ซอ – ผักกาดขาว หรือ ស្ពៃបូកគោ ซเป็ย โบก โก ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ ซเป็ย กรอญัยญ์ – ผักกาดขาวปลี (ภาษาถิ่นพระตะบอง) ស្ពៃខ្មៅ ซเป็ย คเมา – ผักกาดเขียว ស្ពៃចង្កឹះ ซเป็ย จ็องเกอะฮ์ […]

ផ្កាខាត់ណា-ดอกกะหล่ำ ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ផ្កាខាត់ណា อ่านว่า : ผกา ขัด นา แปลว่า : ดอกกะหล่ำ ภาษาอังกฤษ : CAULIFLOWER ตัวอย่าง : សូមសសើរដោយស្មោះ ចេះតែងផ្កាខាត់ណាឲ្យទៅជារូបឆ្កែ។ อ่านว่า : โซม ซอเซอว์ ดอยย์ ซเม๊าะฮ์  เจ๊ะฮ์ แตย์ง ผกา ขัด นา ออยย์ โตว เจีย รุป ชแกย์ แปลว่า : ขอเยี่ยมชมจากใจจริง รู้จักแต่งดอกกะหล่ำให้เป็นรูปหมาได้ ป.ล. คะน้า เขมรเรียก ขัดนาซเลิก หรือ เดิว์มขัดนา กะหล่ำ เขมรจะเรียกว่าเป็นดอกของคะน้า คือ ผกาขัดนา

ម្ទេសលីង-พริกคั่ว ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ម្ទេសលីង อ่านว่า : มเต๊ะฮ์ ลีง แปลว่า : พริกคั่ว ภาษาอังกฤษ : crispy fried chilly ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះលីងម្ទេសបុកទឹកគ្រឿង អ្នកណាចង់ហូបទេ? อ่านว่า : ทไงนิ่ฮ์ลีงมเต๊ะฮ์บกตึงเกรือง  เนียะก์นาจ็องโฮบเต๊? แปลว่า : วันนี้คั่วพริกตำน้ำพริก มีใครอยากกินไหม

ត្រប់វែង-มะเขือยาว ภาษาเขมรวันละคำ

Rithy Ny

ภาษาเขมร : ត្រប់វែង ឬ ត្រប់ក្ដគោ อ่านว่า : ตร็อบ แวง หรือ ตร็อบ กดอ โก แปลว่า : มะเขือยาว หรือ มะเขือหำวัว ภาษาอังกฤษ : Long egg plant ตัวอย่าง : ស្រីស្អាតម្នាក់នេះនាងថា បើមិនធំប៉ុន្នឹងមិនយកទេ(ត្រប់វែងណា កុំគិតថាអីផ្សេង)។ อ่านว่า : ซแร็ย ซอาด มเนียะ นี่ฮ์ เนียง ทา เบิว์ เมิน ทม ปน เนิง เมิน โยก์ เต (ตร็อบ แวง นา กม เกิด ทา […]

กดไลค์ให้เราด้วยน่ะครับ

www.facebook.com/cambozone