แก้ปัญหาทีกระเด็น ฝึกภาษาเขมรกัน

✈️ នៅព្រលានយន្តហោះ Amsterdam ប្រទេស Netherland, ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើការសំអាត បង្គន់នោមបុរស! គេបានគូររូប រុយ តូចមួយនៅលើចានបង្គន់, ធ្វើដូចនេះ សុភាពបុរសទាំងអស់ រួមទាំងរូប Admin នឹងព្យាយាមតម្រង់ បាញ់អោយចំរុយ ដែលជាការកាត់បន្ថយ នូវការខ្ទាតចេញរបស់ទឹកនោម 💦

อ่านว่า

แปลว่า ที่สนามบิน amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดห้องน้ำผู้ชายเขาได้วาดรูปแมลงวันตัวเล็กๆ 1 ตัวในโถปัสสาวะที่ทำเช่นนี้เพราะว่าสุภาพบุรุษทั้งหลายรวมทั้ง admin ด้วยจะพยายามเล็งยิงแมงวันซึ่งเป็นการลดการกระเด็นของน้ำปัสสาวะ

ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีครับ

ขอบคุณเพจ AdminRatanak

พนมโบกโก (เขาโหนกวัว)

เดินทางสักสองร้อยโล ออกจากกรุงพนมเปญ มุ่งไปทางใต้ใกล้อ่าวไทย ถึงจังหวัดกำโปตแล้วขึ้นไปยังเขาพนมโบกโก (Phnom Bokor) ไปที่ทุ่งกรอ-ลอม แล้วเด็ดฝักกรอลอมกระดกน้ำในกระบอกฝักเข้าปาก เขาว่าเป็นน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ รักษาโรคแถมโป้วกำลัง

Cr: Admin Aj. Viroj

ว่าด้วยเรื่องบอร์เดอร์พาสส์ในฝั่งเขมร

Border Pass Cambodia…ว่าด้วยเรื่องบอร์เดอร์พาสส์ในฝั่งเขมร คือจังหวัดบันเตียเมียนเจ็ย ประชาชนในจังหวัดนี้จะไปทำกันที่ศาลากลางจังหวัดในตัวเมืองศรีโสภณ แต่ถ้ามีทะเบียนบ้านอยู่ที่กรุงปอยเปตก็ทำกันที่สำนักงานกรุงปอยเปต ตลาดพซาร์กัณดาล กม.๔ สนนราคาปกติไม่เกิน 50,000 เรียล (400 บาท) จะได้รับเล่มภายในหนึ่งถึงสองเดือนแต่ถ้าอยากได้เล่มเร็วๆไวๆต้องเพิ่มใต้โต๊ะอีก 1500 บาท-3000 บาท ขึ้นอยู่ที่ว่าจะรับเล่มด่วนเพียงใด….เมื่อได้เล่มแล้วก็ไปขอใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วมายื่นให้ตม.เขมรเพื่อปั๊มออกไปตลาดโรงเกลือหรือสถานที่ใดในจังหวัดสระแก้วกับปราจีนบุรี ไม่เกินสามวันสองคืน….เมื่อชาวเขมรไปปั๊มออกครั้งแรกต้องเสียค่าปั๊มครั้งแรกเป็นเงินไทย 100 บาท แล้วเข้าไปนั่งค้าขายในแผงของตนที่ตลาดโรงเกลือ เมื่อถึงกำหนดกลับและปั๊มออกมาใหม่เสียเงิน 50 บาท และครั้งล่าสุดในการปั๊มออกมาตลาดโรงเกลือ ขึ้นเป็น 70 บาท และครั้งต่อไป…ยังไม่รู้ว่าตม.เขมรจะปรับราคาขึ้นเป็นเท่าไร ? ส่วนตม.ด่านคลองลึกทางฝั่งไทยไม่เก็บจากคนเขมรแม้แต่สลึงเดียว….จึงขอเรียนบอกคนไทยที่ใช้บอร์เดอร์พาสในการเข้าเมืองเขมรว่าต้องทำใจ คิดเสียว่าเข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม คนมันอดยากปากแห้งมานานกว่าสองปี ถึงเวลามีกินมันก็ต้องมูมมามไม่คิดหน้าคิดหลัง เรียกว่าฟันไม่เลือกหน้าทั้งคนชาติเดียวกันหรือต่างชาติ (คนไทย) คิดแต่เพียงว่าเอาวันนี้ให้รอดก่อนส่วนเขาจะย้ายไล่ออกปลดออกไปว่ากันทีหลัง แต่ถ้าหัวส่าย หางก็ย่อมกระดิก. ….อยู่กันยาวๆๆๆๆไปเลย

Cr: Aj. Viroj

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดบุรีรัมย์

#แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดบุรีรัมย์ในเดือนสิงหาคม 2563

ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เนื่องจากในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นวันเสาร์และทางกรมการกงสุลมีกำหนดการทดสอบระบบก่อนให้บริการ จึงจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่โครงการบุรีรัมย์คาสเซิล หลังสนามฟุตบอลช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยในช่วงแรกจะให้บริการในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สัปดาห์ละ 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 044 666 495 โทรสาร 044 667 494

พระบาทสีสุวัตถ์ มุนีวงศ์

กษัตริย์เขมร พระบาทสีสุวัตถ์ มุนีวงศ์ ทรงตรอมพระทัยเพราะฝรั่งเศสไม่สามารถปกป้องเมืองเขมรได้ปล่อยให้ทหารไทยยึดเมืองพระตะบองเมืองศรีโสภณและเสียมราฐ เมื่อ 2484 ในขณะที่พระองค์เสด็จไปประทับที่วัดสำเภาปรำ บนยอดเขาพนมโบกโกริมอ่าวไทย…วัดนี้พระองค์เป็นผู้สร้างและสวรรคตที่นี่..วัดนี้อยู่ไกลจากด่านคลองลึก-ปอยเปต 635 กม.เป็นแหล่งท่องเที่ยว

អានត-อ่านต่อ

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งบุรีรัมย์ 2019

แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ อลังการ
กับงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งบุรีรัมย์ เทวาลัยแห่งศรัทธา
5-7 เมษายนนี้

©️สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

***จงใจบิดเบือน! ทหารแจงยิบภาพขน‘ขบวนรถถัง’เพื่อการฝึก***

วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562,[▪Naewna▪]

***บิดเบือน รถถัง เพื่อการฝึก ผบ.พล.ร.2 รอ. ขบวนรถถัง

☆●☆ผบ.พล.ร.2 รอ.” แจงประชาชนอย่าตระหนก คลิป-ภาพขบวนรถถังเป็นการฝึกร่วมเหล่าทัพ แจง អានត-อ่านต่อ

บุรีรัมย์พร้อมรับมือ โมโต จีพี บุรีรัมย์

สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรับมือ โมโต จีพี บุรีรัมย์
✌️✌️✌️✌️????

วันที่5-7ต.ค.61 ที่ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิจ จว.บุรีรัมย์ จะมีการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลกรายการโมโตจีพีสนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix 2018” คาดว่าจะมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดรถshuttle bus อำนวยความสะดวกนักท่องที่เดินทางสู้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นเนลเซอร์กิต จำนวนเที่ยว 7 เส้นทาง 3 loop ดังนี้
????????
1.จัดรถshuttle busรับส่งนักท่องเที่ยวจำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่
สาย 1 สนามบิน – สนามช้างฯ
สาย 2 สถานีรถไฟ – สนามช้างฯ
สาย 3 สถานีขนส่ง – สนามช้างฯ(ประตูฝั่งเกียรติอำไพ)
สาย 4 ม.ราชภัฏ – สนามช้างฯ
สาย 5 อบจ. – สนามช้างฯ
สาย 6 ศูนย์ราชการ – สนามช้างฯ
สาย 7 มทบ.26 – สนามช้าง
????????
2.จัดรถshuttle bus วนloop รับส่งนักท่องเที่ยวรอบนอกสนามจำนวน 3 loop ดังนี้
loop 1 อนุสาวรีย์ ร.1 – สนามช้างฯ
Ioop 2 สี่แยกภัทรบพิตร – สนามช้าง
loop 3 สี่แยกกระสัง – สี่แยกภัทรบพิตร
⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
**จุดรับส่งนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณหน้าสนามเทนนิสข้างโรงแรมอมารี**

๑ สิงหาคม วันสตรีไทย

วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ “ดอกคัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันสตรีไทย

ตะเกียบฟอกขาว ผู้ป่วยโรคหืด ภูมิแพ้ เสี่ยงสุด

ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ส่วนประเทศไทยนิยมใช้สำหรับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ตะเกียบอาจทำมาจากไม้ หรือโลหะหรือพลาสติก แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเป็นตะเกียบไม้ ซึ่งไม้ที่นิยมนำมาทำตะเกียบ คือไม้ไผ่ ไม้โมกข์ และ ไม้ฉำฉา เนื่องจากมีสีขาว เนื้อละเอียด ไม่ทำให้อาหารมี สี กลิ่น รส ผิดเพี้ยนไป แต่รู้หรือไม่ ตะเกียบพวกนี้อาจมีสารอันตราย!

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนว่า สารดังกล่าว คือ สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อฟอกเนื้อไม้ให้ขาวและป้องกันเชื้อรา ปัจจุบันร้านอาหารนิยมใช้ตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อความสะดวกและเพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันเชื้อโรคติดต่อระหว่างกันได้ ทั้งนี้เคยมีข่าวที่ประเทศไต้หวันตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในตะเกียบ เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งประเทศไต้หวันได้กำหนดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตะเกียบไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide) เป็นสารเคมีในกลุ่มซัลไฟต์หรือที่รู้จักกันว่าสารฟอกขาวที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลเมื่ออาหารถูกความร้อนในกระบวนการผลิตและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ ราและบักเตรีได้ดี สามารถนำสารนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นวัตถุกันเสีย และเป็นสารป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอาหาร ผักผลไม้อบแห้ง วุ้นเส้นและ ลูกกวาด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้สารนี้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น นำไปใช้ผสมในน้ำยาอัดรูป ฟอกสีผ้า กระดาษและสบู่ เป็นต้น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อใช้ในปริมาณต่ำ แต่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคที่แพ้ง่าย เช่น ทำให้เกิดโรคหืด มีอาการแน่นหน้าอก คันคอ หรือเป็นผื่นคัน และเป็นแผลพุพอง องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าการบริโภคในแต่ละวันที่ได้รับหรือค่า ADI ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน

นพ.อภิชัย กล่าวว่า ในปี 2548 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้เก็บตัวอย่างตะเกียบไม้แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ 11 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ โดยชุดทดสอบภาคสนาม ไม่พบสารฟอกขาวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ต่อมาในปี 2550 ได้สุ่มตรวจตะเกียบ 8 ตัวอย่าง และไม้จิ้มฟัน 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในตะเกียบทั้ง 8 ตัวอย่าง ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 19.4- 256.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนไม้จิ้มฟันตรวจพบ 1 ตัวอย่าง ปริมาณที่พบ 4.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อทดสอบการละลายของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ออกมาจากตะเกียบโดยการนำมาแช่ในน้ำเดือดเป็นเวลา 5 นาทีแล้วนำน้ำมาตรวจวิเคราะห์พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ละลายออกมาอยู่ในช่วง 2-91.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ประเทศไทยไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในตะเกียบ แต่เมื่อเทียบกับกฎหมายของประเทศไต้หวันพบว่าปริมาณที่พบไม่เกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังดำเนินการตรวจการตกค้างของสารฟอกขาวในตะเกียบซ้ำอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน 2559 นี้ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายทั้งตลาดสด ตลาดค้าส่ง และค้าปลีก ตรวจวิเคราะห์สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในตะเกียบ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการเฝ้าระวังได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากร่างกายสามารถขับออกทางปัสสาวะได้ แต่จะมีผลกระทบต่อคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือคนที่แพ้ง่ายจะมีอาการทันที ดังนั้น ผู้บริโภคที่ใช้ตะเกียบในการบริโภคอาหาร จึงควรสังเกตหากพบว่าตะเกียบมีเนื้อไม้ขาวจัดและมีกลิ่นฉุนก็ไม่ควรใช้หรืออาจไปใช้ตะเกียบแบบใช้ซ้ำได้ ซึ่งสามารถล้างให้สะอาดได้ก่อนใช้

ร้ายกว่านั้น เราชาวไทยขาดไม่ได้ ต้องใช้กันทุกวันในการรับประทานอาหาร หรือคีบอะไรสักอย่างเข้าปาก ถามว่ามีใครเคยรู้ไหมว่าวิธีการผลิต ตะเกียบ นั้นเป็นอย่างไร ไปชมขั้นตอนการผลิตตะเกียบจากบริษัทแห่งหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้าน เรามาชมกันเลยดีกว่าครับ

จาก: มติชนออนไลน์ และภาพจากกูเกิ้ล

ឃើញមុខនៅក្មេងស្អាតអញ្ចឹងតិចច្រឡំថា ណុប បាយ៉ារិទ្ធ អាយុតិចទៅ តាមពិត…

เอาข่าวมาให้ฝึกอ่านนครับ

ភ្នំពេញ៖ ទោះមានវ័យឈានចូលជិតដល់ខ្ទង់សែហើយក្តី ក៏តារាចម្រៀងសាច់សខ្ចី ណុប បាយ៉ារិទ្ធ នៅតែរក្សាភាពក្មេងជាងវ័យបានដដែល រហូតតារារួមទ្រនំមួយចំនួនលើកឡើងថា «សាច់បងស្អាតជាមនុស្សស្រីទៅទៀត»។ តារាចម្រៀងហង្សមាស ណុប បាយ៉ារិទ្ធ ត្រូវបានវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយបានទម្លាយពីជីវប្រវត្តិថា «លោកបានកើតក្រោយរបប ប៉ុល ពត ចំនួន ២ឆ្នាំ គឺនៅឆ្នាំ ១៩៨២ នៅរាជធានីភ្នំពេញ តែម្តង»។

មកដល់ឆ្នាំថ្មី២០១៨នេះ លោកមានអាយុ ៣៧ឆ្នាំមកហើយ តែយ៉ាងណាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលសំខាន់លោកនៅតែមានរាងសង្ហាមិនចាញ់តារាពន្លកថ្មីនោះទេ ហើយភាពស្រស់ស្អាតនេះមិនមែនជាការកែច្នៃ ឬប្រឹងថែសម្ផស្សណាស់ណានោះទេ គឺលោកជាមនុស្សដែលមានអំណោយផលពីធម្មជាតិតែម្តង។ ពេលឃើញអាយុសន្លឹក អ្នកគាំទ្រស្ទើរតែមិនជឿទាល់តែសោះ ទន្ទឹមនោះយុវជនម្នាក់បានបង្ហើបថា «ស្មានបង រិទ្ធ អាយុទើបជាង២០ឆ្នាំទេ»។

English teacher wanted

I’m looking for some foreigners to teach in some schools in Buriram province (just in Buriram city), some school ask me to find some foreigners for them. This is the beginning of the term so many school are seeking for you guys, and so if you’re interested please contact me by:
Line ID: nyrithy

In case you want to start working on August, I have a position for you just because a teacher in my school is going to leave at the end of July.

รับแปลป้ายโฆษเป็นภาษาเขมรทางการ ป้ายประกาศ, ฉลากสินค้า, แปลเนื้อหาเว็บไซท์ ราคาถูก

รับแปลงานภาษาเขมร งานทั่วไป และ

  • รับแปล และออกแบบ ป้ายโฆษณา เป็นภาษาเขมรทางการ

  • รับแปล และออกแบบ ป้ายประกาศ เป็นภาษาเขมรทางการ

  • รับแปล และออกแบบ ฉลากสินค้า เป็นภาษาเขมรทางการ

  • รับแปล และออกแบบ เนื้อหาเว็บไซท์ เป็นภาษาเขมรทางการ

แปลโดยอาจารย์ เคน ฤทธี ชาวพนมเปญ  มากประสบการณ์ในเรื่องการแปลภาษา และล่ามแปลภาษาเขมร ไทย อังกฤษ

รับรองความถูกต้องในการใช้ภาษาทางการ เพราะเป็นเจ้าของภาษาเขมรกลางที่ใช้ในในประเทศกัมพูชา ไม่ใช่ภาษาเขมรถิ่นทย

สนใจติดต่อ
087 256 0846
Line ID: nyrithy

ป.ล. แปลภาษาให้ฟรีครับถ้าเป็นงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม การกุศล หรือเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของพี่น้อง ของสองประเทศไทย-กัมพูชาเราครับผม

 

BURIRAM เมืองต้องห้าม… พลาด


กิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ช่วง 3เดือน ต่อจากนี้ไป

เดือน ธันวาคม 2560
1.วันที่ 1-5 ธันวาคม 2560
งานมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน”ชิงถ้วยพระราชทาน ร.10

2.วันที่ 9-15 ธันวาคม 2560
การแข่งขันฟุตบอล U23 M-150 CUP
พบ 6ทีมชาติชุด U23 ชิงความเป็นเลิศแห่งเอเซีย ทีสนาม
I-MOBILE

3.วันที่ 23 ธันวาคม 2560
เปิดขายเสื้อทีมฟุตบอล BURIRAM UNITED ฤดูกาลใหม่วันแรก

4.วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ 2560 พบกับการระเบิดอีกครั้งของภูเขาไฟกระโดง

5.วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560
งานเปิดสนาม CHANG ARENA
(I-MOBILE เดิม)

6.วันที่ 24 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวิ่งกับหมอ
RUN FOR HEALTH

7.วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งาน NEW YEAR 2018 COUNTDOWN BURIRAM


กิจกรรมช่วง เดือนมกราคม 2561
1.วันที่ 1 มกราคม 2561
งานอรุณเบิกฟ้าเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
รับพลังสุริยะเทพ แสงแรกแห่งปีเพื่อความเป็นศิริมงคลยิ่ง

2.วันที่ 5-6 มกราคม 2561
งานเทศกาลลูกชิ้น
ยืนกินชิงแชมป์โลก 2018 ณ หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์

3.วันที่ 13 มกราคม 2561
งานวันเด็กแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ 2561
ร่วมเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย พร้อม
ชมฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดVS ชัยนาท ฮอร์นบิล และชมการแข่งรถ BRIC SUPER BIKE ฟรี

4.วันที่ 19-20
มกราคม 2561
งานเทศกาลว่าวแห่ง
อิสานและว่าวนานาชาติ 2561 ณ อ.ห้วยราช

5.วันที่ 27 มกราคม
-2 กุมภาพันธ์ 2561
งานกาชาด ปราสาทสองยุค และมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ 2561


กิจกรรม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
การแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีก นัดเปิดฤดูกาล 2017-2018
ระหว่าง Buriram United แชมป์เก่า กับ……

2.วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561
งาน BURIRAM MARATHON 2018
การแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก

2.วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561
การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MOTO GP รอบ WINTER TEST ณ สนาม CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT

3.วันที่ 16-17ก.พ.61
งานปราสาทเมืองต่ำ DINNER & MUSICAL

อื่นๆอีกมากมาย
ห้ามพลาดจริงๆ
แล้วพบกันนะครับ

เขมรจะเป็นยังไงน้อถ้ามันสักขนาดนี้อ่ะ

ในที่สุด ตุลาการขั้นสูงสุดได้ประกาศผลการตัดสินให้ ล่มจำหน่ายพรรคกู้ชาติ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดทิ้ง และ ห้ามให้สมาชิกพรรค ซึ่งเป็นผู้แทนราษฎร 118 คน ไม่ให้ทำการเมืองอีก 5 ปี

มันไม่ต่างอะไรกับ คอมมิวนิสต์เผด็จการ รู้ตัวว่าปีหน้าเลือกตั้งจะไม่ชนะฝ่ายค้าน ก็เลยกำจัดทิ้งซะเลย 

อีกสักพักสหประชาชาติจะคว่ำบาตรใส่กัมพูชา ใครล่ะเป็นคนที่เดือดร้อน ครอบครัวไอ้ฮุนเซนหรอ คงไม่ใช่ มีแต่ประชาชน ผู้ยากไร้หาเช้ากินค่ำนี่แหละที่จะลำบาก เพราะสันดานเลวของพวกมัน