อ่านแล้วจะเข้าใจว่าทำไมไทยมันถึงไม่เจริญ

ไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ๆดีที่สุดในทุกๆ ด้าน คือ

1.ที่ตั้ง:
จะว่าอยู่ใจกลางโลกก็ว่าได้
เพราะรอบข้างมีแต่ประเทศ
ที่มีประชากรมาก เช่น
อินเดีย 1,200 ล้านคน
จีน 1,400 ล้านคน
ญี่ปุ่น 100 ล้าน
อินโดนีเซีย 400 ล้านคน
ฟิลปปินส์ เวียดนาม เกาหลี
ล้วนแต่ 100 ล้านคน >>
ซึ่งหมายถึงตลาดการค้า
ตลาดอาหารและยาสมุนไพร
ที่ใหญ่มหาศาลยิ่ง

2.มีสภาพพื้นที่เป็นแหลม
ยื่นลงไปในทะเลระหว่าง
สองมหาสมุทร
คือมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก
เป็นทั้งแหล่งอาหาร
ออกเรือหาปลาได้
ถึงสองมหาสมุทร
ทั้งจะติดต่อค้าขาย
กับทุกประเทศ
ก็สะดวกยิ่งนัก

3.บนผืนแผ่นดิน
ก็อุดมสมบูรณ์ด้วย
พืชพันธ์ุธัญญาหาร
มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย มีป่าไม้
แหล่งน้ำ กุ้งหอย
ปู ปลา ทั้งในน้ำจืด
และในทะเล
ทุกพื้นที่ในป่า ในบ้าน
ในสวน เต็มไปด้วย
พืชอาหาร และพืชสมุนไพร
มากมายเหลือเกิน
เป็นทั้งครัว และคลังยาสมุนไพร
ของโลกไปพร้อมกันได้เลยทีเดียว

4.ใต้ผืนดินก็มี
แร่ธาตุนานาชนิด
มีแหล่งน้ำมันดิบ
และแก๊สธรรมชาติ
มากมายมหาศาลยิ่งนัก
มากกว่าประเทศกลุ่มโอเป็ก
หลายประเทศเสียด้วยซ้ำไป

5.เรามีภูมิปัญญา
ในการใช้สมุนไพร
ที่สืบทอดจากบรรพชน
มากมายเหลือเกิน
ที่สามารถนำมา
วิจัยพัฒนาต่อยอด
ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นยาสมุนไพร
ที่มีมาตรฐาน
ในการรักษาโรค
ได้ไม่แพ้ยาเคมีจากต่างประเทศ สามารถส่งเป็นสินค้า
ออกไปขายทั่วโลกได้
สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เสริมความมั่นคงของชาติได้อย่างดี

6.เรามีธรรมชาติที่สวยงาม
มีหาดทรายยาวสองฝั่งทะเล
มีน้ำตก มีถ้ำ เพิงผา ป่าไม้
ภูเขา อ่าว แหลม
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ดีมากมาย

7.ตั้งอยู่ในเขตร้อนที่แดดจัด
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ใช้
อย่างไม่ต้องกลัวหมด
มีลมบก ลมทะเล
ที่สามารถแปลงเป็น
พลังงานไฟฟ้าได้ไม่รู้สิ้น

8.ตั้งอยู่ในเขตที่ไม่เสี่ยง
ต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว
ไม่มีภูเขาไฟที่คุกรุ่น
ไม่มีลมพายุที่รุนแรง
เช่น ทอร์นาโด หรือใต้ฝุ่น

9.เท่านั้นยังไม่พอ
เรายังมีพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาที่มี
คำสอนที่สมบูรณ์
ที่เป็นวิทยาศาสตร์
มากที่สุดอีกด้วย

10.เรามีคนไทยที่จิตใจดี
ยิ้มแย้ม มีน้ำใจ มีความฉลาด
เรียนรู้เร็ว สามารถพัฒนาได้ง่าย

👉ด้วยจุดแข็งทั้ง 10 ข้อ
ดังที่กล่าวมา
ดินแดนไทยถือเป็น
ดินแดนสวรรค์บนดินก็ว่าได้
ใครก็ตามที่ได้เกิดในประเทศนี้
ถือได้ว่าโชคดี
ไม่ต่างจากได้เกิดบนสววรค์

👉คนไทยส่วนใหญ่
ควรจะมีความสุขที่สุดในโลก
มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
มีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย กันถ้วนหน้า

⚠️แต่ในความเป็นจริง
กลับตรงกันข้าม

❌จุดอ่อน ของประเทศไทย

❎มีคนไทยเพียงไม่กี่ตระกูล
ที่เป็น

🎠1.ขุนทหาร

🚔2.ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

🎭3.นักการเมืองใหญ่

💰4.นายทุนระดับชาติเท่านั้น
ที่ร่ำรวย ที่เสพสุขอยู่บน
กองทุกข์ของประชาชน
อย่างล้นเหลือ ราวกับ
เทพยดาเดินดินก็ไม่ปาน

😢แต่คนส่วนใหญ่
กลับตกอยู่ในขุมนรก
ของความยากจน
ที่นับวันพวกเขายิ่งจน
ยิ่งเป็นหนี้พอกพูนรุนแรง

🌳ทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทำลาย ป่าไม้กลายเป็น
ป่าเสื่อมโทรม
พื้นที่ทำเกษตร
ในแม่น้ำลำธาร
เต็มไปด้วยสารพิษ
ทางการเกษตรตกค้าง
สัตว์น้ำลดลง
แทบไม่เหลือ
เนื่องจากสารพิษ
ปนเปื้อนในน้ำ
ทำให้การขยายพันธ์ุ
สัตว์น้ำลดลงมาก
ส่งผลให้แหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ
ของคนไทยลดลง
อย่างน่าใจหาย
คนต้องซื้ออาหาร
จากตลาดในราคาแพง
แทบทั้งหมด

🏥มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย
เป็นโรคมะเร็งมาก
เป็นอันดับ 1 ของโลก
เนื่องจากรับสารเคมี
ที่ปนเปื้อนในพืชผัก
ในอาหารและน้ำ
เข้าสู่ร่างกายทุกวัน
เป็นเวลานาน
นอกจากนี้ยังมีโรคไต
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิต
โรคอ้วน ฯลฯ
เนื่องจากขาดสภาพแวดล้อม
และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
จนคนป่วยล้นทุกโรงพยาบาล
ทำให้คนไทยจำนวนมาก
ทุกขเวทนาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย

⚰ทั้งไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
คนชั่วไม่เกรงกลัวกฏหมาย
มียาเสพติด มีอาชญากรรม
เต็มบ้านเต็มเมือง
คนธรรมดาอยู่ที่ไหน
ก็ไม่ปลอดภัย

💲การทุจริตคอรัปชั่น
ยิ่งเพิ่มทวีทุกระดับ
ยักษ์ใหญ่โกงใหญ่
ยักษ์เล็กโกงเล็กๆ
โกงตามที่มีแรงจะโกง
บ้านเมืองเข้าสู่ยุค
“มือใครยาว สาวได้ สาวเอา”
อย่างแท้จริง

คือ ชนชั้นนำของไทย
ตั้งแต่ปี 2500
ได้ใช้หลัก “รัฐศาสตร์มาร”
ในการปกครองบ้านเมือง
คือ การปกครองประเทศ
แบบ ฉ้อฉล หลอกลวง
“คดในข้อ งอในกระดูก”
“มุ่งทำให้ประชาชนอ่อนแอ”
ทำให้ประชาชน
ตกอยู่ในวงจรอุบาทว์
“โง่-เลว-จน-เจ็บ”
เพื่อให้ปกครอง
อย่างเอารัด เอาเปรียบ
คดโกง ได้สะดวกง่ายดาย

**ข้อคิดที่น่าวิเคราะห์
ของสังคมไทย **

ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ในทุกๆ ด้าน ,
ปัญหาความยากจน, หนี้สิน,
แม้แต่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
แม้จะดูว่าเกิดตามธรรมชาติ
แต่แท้จริงปัญหาพวกนี้
ล้วนแล้วแต่เติบโต
และขยายใหญ่ ลุกลาม
ทวีความรุนแรงขึ้น
เนื่องจากโครงสร้าง
การปกครองที่ชั่วร้าย
ที่รวบอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คน
ไม่มีระบบถ่วงดุลอำนาจที่ดีพอ
ทำให้ผู้ปกครอง
ทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้
ผู้ปกครองกลายเป็น
ตัวขัดขวาง
การแก้ไขปัญหา
ทุกปัญหา
เร่งให้มีปัญหา
และปัญหาขยาย
ใหญ่ขึ้นมากขึ้น ทั้งสิ้น

↗️วิธีการทำให้ประชาชน “โง่”
โดย จัดการที่หลักสูตรการศึกษา
ทำให้เด็กไม่รักการอ่าน
ไม่ชอบการคิดหาเหตุผล
ไม่สอนปรัชญาประชาธิปไตย
ไม่สอนประวัติศาตร์
วีรชนที่เป็นสามัญชน
ไม่สอนให้รู้จักการเอาตัวรอด
ในระบบทุนนิยม
ไม่สอนให้รู้จักการรวมตัวกัน
ต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจ
ในรูปกลุ่ม หรือสหกรณ์ ฯลฯ

↙️วิธีการทำให้ประชาชน “เลว”
เรื่องนี้เน้นที่ปัญญาชน
คนชั้นกลาง
โดยจัดการที่การศึกษา

⬅️จะไม่ฝึกการมีวินัย

⬅️ไม่ปลูกฝังความรู้
ทางศาสนาอย่างจริงจัง
เพื่อให้คนไม่คิด
พัฒนาจิตใจตนเอง
เพื่อความเป็นมนุษย์

⬅️ไม่ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ
ให้ปัญญาชน-กีดกันการแสดงออก
ทางการเมืองของนักศึกษาปัญญาชน
เพื่อทำให้ปัญญาชน
เห็นแก่ตัวให้มากที่สุด

⬅️เพื่อให้ปัญญาชนคนรุ่นใหม่
คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน
ตัวใครตัวมัน
ไม่เห็นใจคนยากคนจน
ไร้จิตสำนึกความเป็นมนุษย์
ที่จะต้องเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยกว่า

🚸ทำได้ดังนี้ ทางก็สะดวก
ไม่มีใครขัดขวางการทุจริต
การทำลายชาติของชนชั้นบน

⛔แย่ถึงขนาดว่า
ถ้าใครพูดถึงการเมือง
พูดถึงปัญหาชาติบ้านเมือง
ชนชั้นกลาง
ส่วนหนึ่งก็พากันต่อต้าน
ไม่ให้พูด ซึ่งเท่ากับ
“ปกป้องการคอรัปชั่น
ปกป้องคนทำลายชาติ
กันเลยทีเดียว
แล้วจะไม่ให้ประเทศนี้
แย่ที่สุดในโลก ได้อย่างไร ?

🚷วิธีการทำให้ประชาชน “จน”
แค่ออกกฎหมายกีดกัน
สร้างความเหลื่อมล้ำ
ในการประกอบอาชีพ
เช่น กฎหมายการเงินการธนาคาร
การผลิตสุรา และอื่นๆ
ที่ไม่เท่าเทียม
ออกนโยบายส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม

🚫เลิกการสนับสนุนด้านเกษตร
งดเงินสนับสนุนวิทยาลัยเกษตร
ในต่างจังหวัด
กลับไปสนับสนุน
วิทยาลัยการกีฬาแทน
ซึ่งไม่ได้พัฒนาอาชีพอะไร
ไม่สนับสนุนการวิจัย
ข้าว ยาง อ้อย พืชสวน ฯลฯ

⬇️ปล่อยให้มีการบุกรุก
ทำลายป่าไม้ แหล่งน้ำ
ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร และสมุนไพร

↘️สนับสนุนปุ๋ย เคมีฆ่าหญ้า
ยาฆ่าแมลง
เพื่อทำลายสัตว์น้ำในธรรมชาติ
ทำลายดิน ทำให้น้ำปนเปื้อนสารพิษ

✔แค่นี้ เกษตรกรก็ล้าหลัง
แข่งขันไม่ได้
ตกเป็นเบี้ยล่างนายทุน
ยา ปุ๋ย พันธ์ุพืช-สัตว์
เครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

✔แค่นี้เกษตรกร ก็ต้องทิ้ง
ลูก เมีย ไร่ นา ไปหางานทำ
เป็นกรรมกรในกรุงเทพฯ

✔การอ้างส่งเสริมอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว
จงใจละเลยการเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ นั้น
ชั่วร้ายเกินที่จะกล่าว

❌อย่าลืมว่าคนสามัญชน
66 ล้านคนของไทย
ไม่มีใครมีศักยภาพพอ
ที่จะครอบครองเทคโนโลยีสูง
หรือเป็นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยว
เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงได้
อย่างดีก็เป็นได้แต่ลูกจ้าง
เป็นทาสนายทุน
ประชาชนจะมีรายได้สูง
ตามที่โม้ว่า
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จะเป็นไทยแลนด์ 4.0
ได้อย่างไร?

✖วิธีการทำให้ประชาชน “เจ็บ”
แค่เว้นภาษีนำเข้า
ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า
เพียงอ้างว่า
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ให้ซื้อของเหล่านี้ได้ถูก
ทั้งที่จริงถ้านำธรรมชาติ
มาคิดเป็นต้นทุนแล้ว
มันจะแพงแสนแพงก็ตาม

นอกจากจะทำให้
นายทุนยาพิษรวย
จนสะดือปลิ้นแล้ว
ยาเหล่านี้ยังไป
ปนเปื้อนในดิน น้ำ อากาศ
นอกจากทำให้ปลา สัตว์น้ำ
ในธรรมชาติแทบสูญพันธุ์แล้ว
ยังทำให้คนไทยทุกคน
ได้รับยาเหล่านี้ผ่านอาหาร
สัมผัสโดยตรง
ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย
ด้วยโรคมะเร็ง
โรคต่างๆ สารพัด
ทำให้ธุรกิจค้าความตายเหล่านี้
เติบโตสูบเงินคนไทย
ไปไม่ต่ำกว่าปีละ
เก้าแสนล้านบาททีเดียว

🎭หลายคนอาจไม่ทราบว่า
สารพิษ เคมีเกษตรนั้น
ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม

↗️ แต่ จุลลินทรีย์ชีวภาพ
กำจัดแมลงที่ปลอดภัย
และคนไทยทำได้เอง
กลับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(นี่คือความคดในข้อฯ
ของกฎหมายที่ออก
โดยคนชั้นสูง ครับ)

🚫เพื่อกีดกันด้านการค้า
และเพื่อชะลอเทคโลโลยีอินทรีย์
ที่ปลอดภัยและผลิตได้เอง
อย่างชะงัดนัก

🔜บทสรุป สั้นๆ <<🔚

ปัจจุบัน ประเทศนี้แย่ที่สุดเพราะ

1.ชนชั้นนำไทย
ที่พยายามทำลายไทย
เพื่อประโยชน์ของตน
และโคตรตระกูลตนฝ่ายเดียว

2.ชนชั้นกลางและชนชั้นล่าง
ที่ไร้ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง
เห็นแก่ความสุขสงบของตน
มองการต่อต้านความอยุติธรรม
ของการปกครอง
เป็นความวุ่นวาย
และพากันต่อต้าน
การต่อสู้ของประชาชน

Cr: ภาพ

ฮากลิ้ง อยากรู้ไหม? สิ่งที่คนไทย Search ใน Google มากที่สุด คืออะไร

เดี๋ยวนี้อยากได้ข้อมูลอะไร ภาพแบบไหน เราจะนึกถึง search engine ยอดฮิตอย่าง Google หรืออาจารย์กุ นั่นเอง แต่รู้ไหมว่าคนไทยหาคำไหนมากที่สุด? แล้ว google สุ่มคำค้นหาที่คนมักคนหาบ่อยๆออกมา มีคำว่าไรบ้างลองดูคลิปนี้ได้ และมี 2 ภาคเลย!! โดยไล่จากคำถาม แล้วตามด้วยตัวพยัญชนะ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ จากทูไนท์โชว์

2015-05-26_085429ใครที่มีลูกควรดู ใครที่เป็นลูกควรดู
และใครที่อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ต้องดู
www.youtube.com/watch?v=kumtp0TWgck
เปิดชมเถิดนะ คุ้มค่าจริงๆ

14 រឿងប្លែកៗ តែមានពិតនៅប្រទេសជុប៉ុន

១. នៅប្រទេសជុប៉ុន មិនថានៅតាមផ្លូវណា ឬផ្លូវទូលាយយ៉ាងណា មិនថាពេលយប់ស្ងាត់ឈឹងគ្មានឡានម៉ូតូសោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកដែលត្រូវឆ្លងថ្នល់ ត្រូវតែដើរទៅរកគំនូសសម្រាប់ឆ្លងថ្នល់ ហើយត្រូវចាំរហូតដល់ភ្លើងបែតងសិនទើបអាចឆ្លងបាន គួរឲ្យសរសើរណាស់។

japan_1

២. សេវ៉ាកម្មរាក់ទាក់ភ្ញៀវនៅប្រទេសជុប៉ុនពិតជាល្អពិសេសលើសប្រទេសណាណាទាំងអស់ ពេលចូលផ្សារទំនើប ឬម៉ាតណាក៏ដោយ អ្នកនឹងឃើញអ្នកទទួលភ្ញៀវចាំរាក់ទាក់អ្នក។ ហើយបើកាលណាអ្នកចេញពីហាង គេនឹងឈរញញឹមអរគុណអ្នករហូតទាល់តែអ្នកដើរឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែកទើបឈប់ ព្រោះបើភ្ញៀវងាកក្រោយហើយមិនឃើញអ្នក ចាត់ទុកថាជារឿងមិនគួរសមយ៉ាងខ្លាំង។

japan_2

៣. ជនជាតិជុប៉ុនមានអត្រាការធ្វើអត្តឃាតខ្ពស់ណាស់ ហើយវិធីដែលគេអាចជ្វើអត្តឃាតមួយក្នុងចំណោមវិធីផ្សេងៗនោះគឺការលោតចូលផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿន។ តែលោកអ្នកមានដឹងទេថាក្នុងករណីសំលាប់ខ្លួនដោយវិធីនេះ ញាតិមិត្តបងប្អូននឹងត្រូវបងប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរថភ្លើងយ៉ាងច្រើនមហាសាលព្រោះវាជាការដែលគេចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់និងខាតពេលវេលាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ម្លោះហើយបើចង់ស្លាប់ ត្រូវជ្រើសរើសវិធីស្លាប់ដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកនៅរស់ត្រូវលំបាកព្រោះខ្ញួនឯងផងណា។

japan_3 អានត-อ่านต่อ

ដល់ក! ចេះរកនឹកឃើញ

ថ្ងៃនេះមានរូបភាពប្លែកៗ ព្រមទាំងគំនិតបង្កើតថ្មីៗប្លែកៗ អាចធ្វើតាមបាន តែមានរូបខ្លះមិនគួរធ្វើតាមល្អជាង ជាពិសេសរូបចុងក្រោយគេ ហាហាហា។ កុំឲ្យខាតពេលយូរ តោះ ទៅមើលទាំងអស់គ្នា។

car[1]

បណ្ដោះអាសន្នបានដែរតើ!

enhanced-buzz-22351-1407513688-15-vert[1]

អានត-อ่านต่อ

เห็นแล้วจะอึ้ง !!!!

รถโดยสาร ฮอลันดา

รถโดยสารบังคลาเทศ

เห็นแล้วจะอึ้ง !!!!

ทำให้เข้าใจคนเราเกิดมา…ไม่ได้เสมอภาค แต่ต่างกันที่…ประกอบเหตุทำบุญมาในอดีตชาติมากกว่า
ไม่คิดไม่แปลก…แต่ถ้าคิดดีๆน่าศึกษามากทีเดียว…เรื่อง…กฏแห่งกรรม และ…วิชชาชีวิต

แนวคิด 10 เรื่อง ของ Steve Jobs

image

󾀪 ครึ่งชีวิต…. กับ แนวคิด 10 เรื่อง ของ Steve Jobs

1. เรา ไม่เสียใจ กับเรื่อง ที่ ได้ทำ ไม่ว่า ผล จะเป็น ยังไง ก็ตาม แต่ เราจะ เสียใจ กับ เรื่อง ที่ ไม่ได้ทำ มากกว่า

2. เรา เห็นโลก ในแบบ ที่ เราเป็น ไม่ใช่ แบบที่ มันเป็น : คนมองโลกบวก จะเห็น ทุกอย่าง เป็น โอกาส ชีวิต จะเต็ม ไปด้วย ความสุข มัน เป็น แบบนั้น จริง ๆ

3. เราต้อง ทุ่มพลัง ไปกับ เรื่อง ที่เรา ถนัดจริง ๆ ให้เราเป็น expert ในเรื่อง นั้น แล้วงาน ที่ ออกมา จะ ชั้นหนึ่ง

4. อย่ากลัว การ เปลี่ยนแปลง ผล ของมัน มักจะ ดีเสมอ ถึงตอน แรก ๆ จะดู ไม่ออก ก็ตาม

5. ทุกคำ ล้อเล่น จากเพื่อน มี ความจริง ครึ่งนึง เราเพิ่ง มาเห็นกัน ตอนโต ๆ นี่เอง

6. เวลาคือ commodity ที่ มีค่า มากที่สุด

7. พัฒนา ตัวเอง อย่าง ต่อเนื่อง และ สม่ำเสมอ วินัย ในการ พัฒนา ตัวเอง เป็นสิ่งที่ แยก ระหว่าง คนที่ สำเร็จ กับ คนที่ ล้มเหลว

8. การ ลงทุน ในครอบครัว เป็น สิ่งที่ คุ้มค่า ที่สุด : พ่อแม่ ไม่อยู่ ให้ดูแล ตลอดไป ลูก ก็ไม่ ไร้เดียงสา ตลอดไป

9. สะสม เรื่องราว ให้มากกว่า สิ่งของ : เมื่อเวลา ยิ่งผ่านไป สิ่งของ จะมีค่า กับเรา น้อยลง แต่ เรื่องราว จะมีค่า กับเรา มากขึ้น

10. เลือก คนที่ จะอยู่ รอบตัวเรา ให้ดี เพราะ ยิ่งนานวัน นิสัย ของเรา และ คน เหล่านี้ จะค่อย ๆ กลมกลืน เข้าหากัน !

รัฐมนตรีหม่ำมะละกอ Minister of Pickled Papaya

ถ่ายทอดชีวิตจริงของชาวกัมพูชาคนหนึ่ง ซึ่งสร้างความแปลกใหม่ในการดึงดูดลูกค้าของเขา โดยการแต่งตัวหล่อๆ แต่สินค้าที่เขาขายคือหม่ำมะละกอ (อาหารนี้อาจแปลกหน่อยสำหรับคนไทย)

Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยดูคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า Animator vs Animation กันมาแล้วทั้ง 3 ภาค และคงสงสัยว่าคนทำคลิปนี้เขาหยุดสร้างไปแล้วหรือยังไง ถึงไม่มีคลิปใหม่ๆ ออกมาให้ดูเลย เอาเป็นเราไปดูกันให้หายคิดถึงได้เลย เพราะหลังจากหายหน้าหายตาไปนาน ไประดมทุนในเว็บไซต์ kickstarter.com เป็นเวลากว่า 3 ปี ล่าสุด Alan Becker เจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าว ได้กลับมาพร้อมคลิปภาคใหม่ Animator vs Animation IV ส่วนจะสนุกสร้างสรรค์ขนาดไหน เราไปดูพร้อมๆ กันเลยดีกว่า

สำหรับใครที่ยังไม่เคยดู Animator vs Animation มาก่อนเลย ตามมาดูกันในคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Animator vs. Animation I

Animator vs. Animation II

Animator vs. Animation III

ចល័ត-เคลื่อนที่ ภาษาเขมรวันละคำ

ចល័ត-เคลื่อนที่

ចល័ត-เคลื่อนที่

ภาษาเขมร : ចល័ត
อ่านว่า : จะ หลัด
แปลว่า : เคลื่อนที่
ภาษาอังกฤษ : Moveable, animated

ตัวอย่าง : នេះជាបន្ទប់ខារ៉ាអូខេចល័ត ច្រៀងមួយបទ ៥០០ រៀល។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย บ็อน โต็บ คาราโอเค จะหลัด  เจรียง มวย บ็อด ปรำ โรย เรียว์ล
แปลว่า : นี่คือห้องคาราโอเกะเคลื่อนที่  ร้องเพลง ๆ ละ ​500 เรียล (ห้าบาท)

การเมืองไทยและเขมรช่วงนี้ทำไมเหมือนกันจัง

อยาให้ท่านอ่านให้จบ
การเมืองไทยและเขมรช่วงนี้ทำไมเหมือนกันจัง
image

ฮุนเซ็นเอ่ย โจ๊ะฮ์ เจงญ์ โตว
นี่เป็นเสียงที่เขาตระโกนกัน โดยมีผู้นำหลายคนถือไมโครโฟนพูดนำก่อนว่า ” ฮุนแซนเอ่ย ” แล้วคนที่ได้ยินเสียงนี้ก็ตระโกนตอบว่า ” โจ๊ะฮ์ เจ็งญ์ โตว ” ความหมายก็คือ ฮุนเซ็น ออกไป ๆๆๆ นั่นแหละ น่าจะพอๆกับเหตุการบ้านเมืองไทย ที่เขาเป่านกหวีดแล้วตระโกนว่า อีปู ออกไปๆๆๆๆ

คนเขมรหลายคนที่พอรู้เรื่องเหตุการบ้านเมืองไทยบ้าง เขาพากันพูดต่อกันว่า ที่การเมืองของทั้งสองประเทศเป็นเช่นนี้เพราะนักการเมืองทั้งสองประเทศ ได้เอาเรื่องปราสาทพระวิหารไปเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของคะแนนเสียงของตน เช่น ทางพรรคการเมืองไทยเอาความไม่สงบในแนวชายแดนเป็นประเด่นอ้างว่า รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทางเขมรก็สนับสนุน ยุให้ประชาชนโกรธ แล้วยกทัพมารบ ทำให้ทหารและประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวชายแดน ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการหลายราย บนผู้เขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดาปกป้องรักษาอยู่  ท่านเลยเกิดความโมโห แล้วลงโทษนักการเมืองทั้งสองประเทศให้ประเชิญหน้ากับการตกจากตำแหน่ง  นี่เป็นแค่ความเชื่อของคนกลุ่มน้อยเท่านั้นน่ะครับ แต่ก็น่าเอามาคิดเหมือนกัน

ก่อนที่จะมีการแบ่งเขตประเทศ ตรงนั้นไม่มีใครพูดว่าของใคร มีแต่เขาพูดว่า เคินยืง (ของเรา) แล้วทำไมเราต้องทะเลาะกัน ทุกคนรู้ไหมว่า คนที่ทำให้เราเกลียดกันนั้นมีไม่กี่คนเท่านั้นเอง  มันทำให้เราเกลียดกันเพราะประโยชน์ส่วนตัวของมันเอง  คนที่โกรธแค้นมากก็เป็นคนที่อยู่ไกลจากแนวชายแดน อยู่ดีมีสุข ส่วนคนที่ลำบากคือพี่น้องที่เผลอเกิดที่แนวชายแดน พ่อเป็นเขมร แม่เป็นไทย ลูกเป็นลาว แล้วก็พี่น้องทหารที่คอยรับคำสั่งให้ไปตาย

ถามว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไร เราเกลียดกันไปเพื่ออะไร ทั้งๆที่รู้ว่าถ้าเราแย่งสิ่งนั้นได้มาแล้วก็ไม่ได้นำมาทำให้เกิดประโชชน์มากกว่าอะไรที่เราเสียไปหรอกใช่ไหม
ผมอยากให้สองประเทศเรารักกัน ผลลัพธ์คือมีแต่ได้กับได้

คุณรู้ไหมว่า เราเกลียดกันเพราะ “เราโง่เชื่อคนสองคน หรือไม่กี่คนเท่านั้น”

หลังจากอ่านข้อความนี้ ผมอยากให้ทุกคนแชร์ข้อความนี้เยอะๆ หรือแก้ไขดัดแปลงข้อความยี้ให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายกว่านี้ แล้วแชร์ต่อด้วยน่ะครับ เพราะภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร ครั้งนี้ “เราทำเพื่อเรา ไม่ได้ทำเพื่อใคร” นะครับ

จากผม นายฤทธี  นี ชาวพนมเป็ญที่รักเมืองไทย