เรียนภาษาเขมร ស្រៈខ្មែរ – สระเขมร เสียง โอว์ | Cambo-Zone

เป็นตัวพิมพ์

๒.๑ การออกเสียงสระพวกโอว์

เอีย

อิ

อี

อึ

อือ

อุ

อู

อัว

เออ

เอือ

เอีย

เอ

แอ

เอย

โอ

ុំ

ាំ

เออวว์

อุม

อ็ม

แอ็ม

เอี๊ยะห์

ុះ

េះ

ោះ

อุห์

แอ็ะห์

โอ๊ะห์

 เป็นรูปภาพ

เรียนภาษาเขมร ស្រៈខ្មែរ - สระเขมร เสียง โอว์ | Cambo-Zone

เรียนภาษาเขมร ស្រៈខ្មែរ – สระเขมร เสียง โอว์ | Cambo-Zone