War Museum ที่เมืองเสียมราฐ

War Museum ที่เมืองเสียมราฐ…หลังจากชมปราสาทจนเบื่อแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศหันไปที่พิพิธภัณฑ์สงคราม เขานำซากเดนจากสงครามในเมืองเขมรมาวางตั้งให้ชม